Dørholdere

De fleste bygninger har et stort antall dører med påmonterte dørpumper. Dette skaper et behov for enkle og brukervennlige dørholdere som kan holde dørene i åpen posisjon i forbindelse med blant annet transport/gjennomgang av varer og utstyr. Vi er Norges eneste leverandør av Unik dørholder som har høy kvalitet og er lett å montere.

doc_40_2.JPG

UNIK Dørholder

doc_41_2.JPG

GSV-2553

doc_42_2.JPG

GSV-5078A

doc_43_2.JPG

GSV-4078A

lock.jpg

GSV-236